H3M_v0


Go to content

Om Henrik Rassing (CV)

Karriere forløb:
August 2009 – Nu. Selvstændig free lance konsulent.

– August 2009. Royal Unibrew – www.royalunibrew.com

Lean Konsulent
Deltog fra ultimo 2005 i et Business / Production Excellence program omkring optimering af den danske del af vores supply chain. Jeg var meget involveret i strategi planlægning og udarbejdelse af business cases samt øvrige forberedelser af indførelse af Lean Thinking i produktionen.
Fra ultimo 2006 overgik jeg til at arbejde fuldtids, som tværorganisatorisk Lean konsulent, med implementering og udrulning af Lean i primært vores danske produktion. Jeg udførte også træning og coaching af produktions ledere og fabriks chefer samt rapportering til topledelsen.

Maskinmester
Maskinmester på Ceres bryggeriet i Århus med ansvar for vedligehold og optimering af tapperiet. Personale ansvar for 15 timelønnede tekniker.

2001 – 2003. Caljan Rite-Hite – www.caljanritehite.com
Service Chef
Service chef med overordnet ansvar for koncernens samlede service aktiviteter. Kort efter min ansættelse blev Caljan opkøbt af det Amerikansk ejet Rite-Hite og pr 1/1 2003 fusionerede Caljan og Rite-Hite´s europæiske selskab til Caljan Rite-Hite med hovedkvarter i Århus, og datter selskaber i Tyskland, Frankrig, Holland og England. Jeg planlage og gennemførte sammenlægning af selskabernes service afdelinger, udviklede strategi planer og en helt nyt service koncept. Caljan Rite-Hite fremstiller transport og dataopsamlings udstyr til transport og logistik branchen. Service afdelingen bestod af 15 administrative personer fordelt med 4 i hovedkvarteret i Århus og resten i datterselskaberne.

1989 – 2001 - Tetra Pak Hoyer, Århus – www.tetrapakhoyer.dk
Service Manager:
Fra ultimo 1998 til primo 2001 var jeg Service Manager med ansvar for Customer Service i CIS regionen (Det tidligere Sovjetunionen). Jeg var budget og personale ansvarlig og delvis ansvarlig for projekt afvikling i regionen. Jeg overtog regionen efter den økonomiske krise i 98, og jeg udviklede afdelingen fra at være en underskudsgivende lokal installations afdeling til en helstøbt Customer Service organisation, med en meget positiv økonomisk udvikling trods stagneringen i branchen og en del tekniske vanskeligheder med vores udstyr i Rusland. Field service blev udført af både vores fast ansatte russiske service tekniker og service mester fra Danmark. Mit primære arbejdssted var Moskva, hvor jeg tilbragte 2 uger hver måned. Den resterende tid tilbragte jeg i vores hovedkvarter i Århus, primært i rollen som Service Manager for CIS, men jeg deltog også i styre- og følgegrupper på udviklingsprojekter.

Chief Engineer:
Fra medio 1996 til ultimo1998 var jeg Chief Engineer. Jeg var mellemleder for ca. 30 Servicemestre, som med udgangs punkt i Århus udførte Field service worldwide. De fleste var danske med maskinmester eller ingeniør uddannelse. Vi brugte også et stort antal underleverandører. Jeg tog mig af planlægning, projekt ledelse og koordination af installation og service opgaver, tilbud / rådgivning til kunder og kompetence udvikling / vedligeholdelse i vores team. Jeg var IT ansvarlig i afdelingen. Jeg deltog, i samarbejde med teknisk afdeling, i udviklingsarbejde af nye og bestående maskiner, både mekanisk, elektrisk og software.

Site Manager:
Fra medio 1992 til medio 1996 var jeg Site Manager. Som Site Manager udførte jeg de næsten de samme opgaver som Service mester, dog har man som Site Manager formelt ledelse ansvar på stører opgaver og er dybere involveret i projektledelse og projekt økonomi. Jeg udviklede og afholdt trænings programmer for vores kunder.

Service Mester:
Fra ultimo 1989 til medio 1992 var jeg Service mester og udførte service og installations opgaver worldwide, typisk som supervisor for et lokalt team, enten kundens håndværker og operatører eller lokale underleverandører. Som supervisor var jeg også involveret i projektledelse og planlægning. På den tekniske side var jeg meget involveret i fejlfinding og udvikling af PLC/ PC programmer og undervisning både internt og hos kunder i anlægsdrift, proces og hygiejne forståelse, service og vedligehold, fejlfinding og PLC programmering.

1984 – 1989 APV Pasilac Nord.

Supervisor / Montør:
Startede primo 1985 som mejeri montør. Udførte alle former montage, service og vedligehold arbejder på mejerier og bryggerier i Danmark
Fra primo 1987 til ultimo 1998 var jeg Supervisor på udlands projekter inden for mejeri, bryggeri, mælkepulver. Jeg lavede installationer i både USA, Kina, Europa og Skandinavien. Jeg fungerede det sidste år tid primært som trouble shouter på bryggeri anlæg.

1980 - 1985 Nestlé Nordisk Randers. (Mælkepulver fabrik)

Udlært som maskinarbejder på vedligeholdelse værkstedet.


Henrik Rassing :

Adresse: Djursvej 7, 8940 Randers

Kontakt info: Mobil: 5190 5730- E-mail: Henrik.Rassing@Gmail.com

Kompetencer: Lean, Six Sigma, Produktions udvikling og ledelse. Forandrings ledelse, Forandring implementering, Projektledelse, Service og vedligeholds ledelse, Personale udvikling og ledelse, Kundepleje, Økonomi og budget styring, Udarbejdelse af Business cases, Strategi udvikling, Ledelses rapportering, Workshop facilitering, Viden formidling, Undervisning, Coaching, Præsentation, Dataanalyse, Samarbejde på tværs af organisationer og kulturer, Stor bred teknisk indsigt og erfaring.

IT Kompetencer: Kendskab til Microsoft Office produkter på superbruger niveau. Har opbygget flere administrative database-systemer, kundestyring (CRM), fakturering og garanti behandling. Erfaring med udvikling og implementering af IT strategi. IT som hobby og livsstil.

Personlighed: Resultat orienteret, Målrettet, Ambitiøs, Humoristisk, Samarbejdsvillig, Systematisk. Holistisk, Empatisk

Mission: V


Back to content | Back to main menu